Salonske sveće Duni

Kad želite prijatnu, luksuznu atmosferu u prostoru, to postižete salonskim svećama na visokim svećnjacima na vrlo ekonomičan način. DUNI salonska sveća, tipa antic, sužava se ka vrhu ili kraun top ravna, samo sa krunom na vrhu, visine od 25, 26 ili 35 cm, sa precizno i fabrički obrađenim dnom koji  se savršeno uklapa u otvor na svećnjaku i omogućava da stoje ravno u jednom potezu. Salonske sveće svojim kvalitetom, bojama i načinom gorenja vam obezbeđuju i sigurnost i vrhunski ugođaj. Sveća je uvek osetljiv materijal i traži da se poštuju osnovna pravila bezbednosti i uslova za gorenje - od 6 - 12 sati, zavisno od tipa i visine salonske sveće.

Kod svake upotrebe salonskih sveća pročitajte osnovne uslove rada na deklaraciji. Obezbedite nesmetano gorenje, bez vetra, tj. jakog duvanja klima uređaja, stabilnost postavke na stolovima.

Boje salonskih sveća su potpuno odgovarajuće salvetama, stolnjacima ili stonim trakama Duni.
Materijal od kojih su proizvedene salonske sveće je ekološki, nema čađi, kapanja i otrovnih gasova u prostoru.Jedno od bitnih svojstava salonskih sveća je i sakupljanje dima od cigareta. Mirisi u sveći se nikad ne koriste zbog ispuštanja otrovnih produkata sagorevanja.

salonske svece Duni (2)
salonske svece Duni (2)
salonske svece Duni (3)
salonske svece Duni (3)
salonske svece Duni (4)
salonske svece Duni (4)
salonske svece Duni (5)
salonske svece Duni (5)
salonske svece Duni (6)
salonske svece Duni (6)
salonske svece Duni (7)
salonske svece Duni (7)
salonske svece Duni (8)
salonske svece Duni (8)
salonske svece Duni (9)
salonske svece Duni (9)
salonske svece Duni 156647
salonske svece Duni 156647
salonske svece Duni 156714
salonske svece Duni 156714
salonske svece Duni 165572
salonske svece Duni 165572
salonske svece Duni 165575
salonske svece Duni 165575
salonske svece Duni 165576
salonske svece Duni 165576
salonske svece Duni 165577
salonske svece Duni 165577
salonske svece Duni 171442
salonske svece Duni 171442
salonske svece Duni 351316
salonske svece Duni 351316
salonske svece Duni 351318
salonske svece Duni 351318
salonske svece Duni 351327
salonske svece Duni 351327
salonske svece Duni 351328
salonske svece Duni 351328
salonske svece Duni 153857
salonske svece Duni 153857
salonske svece Duni 168237
salonske svece Duni 168237
salonske svece Duni 171443
salonske svece Duni 171443
salonske svece Duni 351322
salonske svece Duni 351322
Duni je svetski prepoznatljiv brend, osmišljen da oplemeni atmosferu na stolu. Uspešnim ugostiteljima je poznato da ključ uspeha...
Plastične čaše su u poslednjih nekoliko godina postale izuzetno popularne, naročito zbog činjenice da pružaju više mogućnosti kada je u pitanju...

Back to Top